MINEL TRAFO
Minel Trafo - Aleksandar BogavacMinel Trafo d.o.o. - ENERGETSKI TRANSFORMATORI: DISTRIBUTIVNI TRANSFORMATORI Imate priliku da naručite distributivne transformatore i to putem KONTAKT FORME ili putem telefona: 011 4000 150. Distributivni transformatori serije DkEo i BkCo * Poručite - Distributivni transformatori serije DkEo i Distributivni transformatori serije BkCo - Minel Trafo: Projektovanje i proizvodnja transformatora napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA, transformatore eko dizajna sa sniženim nivoom gubitaka i buke prema uredbi komisije EU, remont transformatora * Direktor Minel Trafo-a: Aleksandar Bogavac, dipl.el.ing.

Korak u budućnost

Među najuspešnijim izlagačima 59. Međunarodnog sajma tehnike i tehničkih dostignuća je i Minel Trafo d.o.o. Mladenovac koji je dobio nagradu "Korak u budućnost" u oblasti elektroenergetike - za transformator eko dizajna sa sniženim nivoom gubitaka i buke prema uredbi komisije EU. Pogledajte video zapis sa štanda Minel Trafo-a Mladenovac na sajmu tehnike "Korak u budućnost"

 Minel Trafo d.o.o. Mladenovac
 Proizvodnja distributivnih transformatora