MINEL TRAFO
Minel Trafo - Aleksandar BogavacMinel Trafo d.o.o. - ENERGETSKI TRANSFORMATORI: DISTRIBUTIVNI TRANSFORMATORI Imate priliku da naručite distributivne transformatore i to putem KONTAKT FORME ili putem telefona: 011 4000 150. Distributivni transformatori serije DkEo i BkCo * Poručite - Distributivni transformatori serije DkEo i Distributivni transformatori serije BkCo - Minel Trafo: Projektovanje i proizvodnja transformatora napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA, transformatore eko dizajna sa sniženim nivoom gubitaka i buke prema uredbi komisije EU, remont transformatora * Direktor Minel Trafo-a: Aleksandar Bogavac, dipl.el.ing.

Transformator serije BkCo

Za naznačene napone 10kV/0.42kV, 50Hz ( SNIŽENI GUBICI ) i Za naznačene napone 20kV/0.42kV, 50Hz i 20(10)kV/0.42kV, 50Hz ( SNIŽENI GUBICI )
Snaga: 50kVa, 100kVa, 160kVa, 250kVa, 400kVa, 630kVa, 1000kVa

Powered by 123ContactForm | Report abuse