MINEL TRAFO
Minel Trafo - Aleksandar BogavacMinel Trafo d.o.o. - ENERGETSKI TRANSFORMATORI: DISTRIBUTIVNI TRANSFORMATORI Imate priliku da naručite distributivne transformatore i to putem KONTAKT FORME ili putem telefona: 011 4000 150. Distributivni transformatori serije DkEo i BkCo * Poručite - Distributivni transformatori serije DkEo i Distributivni transformatori serije BkCo - Minel Trafo: Projektovanje i proizvodnja transformatora napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA, transformatore eko dizajna sa sniženim nivoom gubitaka i buke prema uredbi komisije EU, remont transformatora * Direktor Minel Trafo-a: Aleksandar Bogavac, dipl.el.ing.

Minel Trafo

Modernizacijom procesa proizvodnje, unapređenjem dizajna proizvoda i upotrebom visoko kvalitetnih materijala Minel Trafo je osvojio proizvodnju transformatora visokih perfomansi: niskog nivoa gubitaka i buke, u skladu sa preporukama evropske unije - Eko Dizajna. ULJNI DISTRIBUTIVNI TRANSFORMATORI SERIJE DkEo i BkCo, serije sa normalnim i smanjenim gubicima, za  naznačene napone 10kV/0.42kV, 50Hz ;  20kV/0.42kV, 50Hz i 20(10)kV/0.42kV, 50Hz Osnovna delatnost fabrike je projektovanje i proizvodnja distributivnih uljnih transformatora napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA. Osim toga, u proizvodnom asortimanu su i specijalne vrste transformatora: regulacioni transformatori, transformatori za uzemljenje, transformatori za konvertore, auto-transformatori, suvi transformatori, sve vrsta prigušnica, transformatori sa Petersonovom prigušnicom.
 Minel Trafo d.o.o Mladenovac je vlasnik licence za tehnologiju proizvodnje posebnog tipa transformatora sa motanim jezgrom-Shingle Core Trafo®.
Pored razrađenih procedura međufazne kontrole, preduzeće poseduje i labaratoriju u kojoj se obavljaju završna ispitivanja transformatora.
 Minel Trafo već dvadeset godina posluje u sistemu kvaliteta po zahtevima standarda ISO 9001. Takođe, fabrika poseduje i sertifikat sistema zaštite životne sredine ISO 14001 i sertifikat sistema menadžmenta zaštite