MINEL TRAFO
Minel Trafo - Aleksandar BogavacMinel Trafo d.o.o. - ENERGETSKI TRANSFORMATORI: DISTRIBUTIVNI TRANSFORMATORI Imate priliku da naručite distributivne transformatore i to putem KONTAKT FORME ili putem telefona: 011 4000 150. Distributivni transformatori serije DkEo i BkCo * Poručite - Distributivni transformatori serije DkEo i Distributivni transformatori serije BkCo - Minel Trafo: Projektovanje i proizvodnja transformatora napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA, transformatore eko dizajna sa sniženim nivoom gubitaka i buke prema uredbi komisije EU, remont transformatora * Direktor Minel Trafo-a: Aleksandar Bogavac, dipl.el.ing.

Remont transformatora ....... Više od pola veka tradicije i kvaliteta ...
Minel Trafo d.o.o. Mladenovac - održavanje i remont sopstvenih proizvoda i transformatora drugih proizvođača.
Remon i servisiranje distributivnih  transformatora napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA  obuhvata obaveznu defektažu i sve potrebne radove: izradu novih namotaja (po potrebi), sušenje aktivnog dela, filtriranje  ili zamena trafo ulja,  bravarske i zavarivačke radove na eventualnim oštećenjima trafo suda, konzervatora ili ploče transformatora, farbanje sa eventualnom zamenom izolatora, buholca i drugo u zavisnosti od potrebe i stanja remontovanog transformatora.
 Kompletno dihtovanje i ispitivanje transformatora uz izdavanje ispitnog lista.
Na remontovanane distributivne transformatore Minel Trafo d.o.o. obezbeđuje garanciju .

Minel Trafo d.o.o. Mladenovac
Projektovanje, proizvodnja i remont distributivnih transformatora