MINEL TRAFO
Minel Trafo - Aleksandar BogavacMinel Trafo d.o.o. - ENERGETSKI TRANSFORMATORI: DISTRIBUTIVNI TRANSFORMATORI Imate priliku da naručite distributivne transformatore i to putem KONTAKT FORME ili putem telefona: 011 4000 150. Distributivni transformatori serije DkEo i BkCo * Poručite - Distributivni transformatori serije DkEo i Distributivni transformatori serije BkCo - Minel Trafo: Projektovanje i proizvodnja transformatora napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA, transformatore eko dizajna sa sniženim nivoom gubitaka i buke prema uredbi komisije EU, remont transformatora * Direktor Minel Trafo-a: Aleksandar Bogavac, dipl.el.ing.

Distributivni transformatori


Minel Trafo d.o.o. proizvodi trofazne uljne transformatore napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA.
Naši transformatori su prilagođeni za instalaciju u montažnim, stubnim i svim ostalim tipovima trafo stanica.
Postoje dve osnovne vrste transformatora iz masovne proizvodnje koje nudimo u zavisnosti od konstrukcije suda – hermetički zatvoreni ili sa konzervatorom.
 Svi transformatori u ponudi su sa standardnim ili sniženim gubicima.

STANDARDNE KARAKTERISTIKE:

Uljni transformatori sa konzervatorom 

 Sud sa valovitim stranicama
• Visokonaponski i niskonaponski izolatori u skladu sa
DIN 42530 i DIN42531
• Petopoložajni regulator napona na VN strani
• Konzervator
• Pokazivač nivoa ulja
• Ušice za dizanje
• Priključci za uzemljenje
• Džep termometra
• Kontaktni termometar >400kVA
• Buholc relej >400kVA
• Otvor sa poklopcem za nalivanje ulja
• Sigurnosni ventil
• Natpisna tablica
• Točkovi

Hermetički zatvoreni uljni transformatori
 Sud sa valovitim stranicama
• Visokonaponski i niskonaponski izolatori u skladu sa
DIN 42530 i DIN42531
• Bezteretni petopoložajni regulator napona na VN
strani
• Ušice za dizanje
• Priključci za uzemljenje
• Džep termometra
• Kontaktni termometar >400kVA
• Otvor sa poklopcem za nalivanje ulja
• Sigurnosni ventil
• Natpisna tablica
• Točkovi

Svrha postojanja Minel Trafo d.o.o. je da proizvodeći transformatore sa visokim stepenom iskorišćenja i minimalnom bukom u radu obezbedi pouzdanu distribuciju i stabilne performanse električne energije, dajući svojevrstan doprinos očuvanju energije i životne sredine.

PROIZVODNJA I PRODAJA ULJNIH DISTRIBUTIVNIH TRANSFORMATORA